BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ORTAK PROGRAMI SABANCI VAKFI HİBE PROGRAMI 

GENÇ KADINLAR VE İSTİHDAM DÜNYASI PROJESİ

 

Eğitimli nüfus oranı giderek artarken, eğitimli kadınların oranı da buna bağlı olarak artmaktadır. Eğitimli kadınların belli bölümlerde artması ve mevcut duruma bakıldığında daha da artacak olmasına rağmen, ilgili mesleklerde istihdam yapan işveren tarafında kadın istihdam oranı aynı oranda artmamaktadır.

Bu durum, eğitimli kadınların hem iş hayatına geçiş sürecini giderek zorlaştırmakta, hem de ortalama işsizlik sürelerinin yeni mezun erkeklere kıyasla uzamasına neden olmakta, bir ileri aşamada da belli  meslek alanlarında kadınların iş hayatında tutunmaları ve kariyerlerinde yükselerek yönetici konumuna gelmekle ilgili bariyerleri güçlendirmektedir.

Projenin Hedefleri

30 genç kadını eğitimlerle desteklemek, istihdam sektörüne hazırlamak ve istihdam yolunda kendilerine dönük farkındalıklarını artırmak

Yaygınlaştırma faaliyetleri ile “Genç Kadınlar İçin İstihdam Rehberi” ile 2000 genç kadının istihdama hazırlıklarını güçlendirmek

GENÇ KADINLAR VE İSTİHDAM ARAŞTIRMA RAPORU

Çeşitli sektörlerden 30 işveren firmanın insan kaynakları yöneticileri ve departman yöneticileri ile yüz yüze yapılan kapsamı bir araştırmanın  sonucu olarak hazırlanmış bir rapordur.

Raporu incelemek için tıklayınız

GENÇ KADINLAR İÇİN İSTİHDAM ÖNERİLERİ KİTAPÇIĞI

Kadınların istihdamda, kariyerinde ve özellikle yönetici konumuna dek yükselmesinin önünde pek çok engel vardır. Öneriler kitapçığı, bütün sorunlar bir yana, genç kadınların da bu engellerin farkına vararak kendilerine bir yol çizmesi için hazırlanmıştır.

Raporu incelemek için tıklayınız

GENÇ KADINLAR ATÖLYE EĞİTİMLERİ

30 genç kadına üç gün boyunca eğitimler verildi. İstihdamdaki engeller, toplumsal cinsiyet konuları tartışıldı ve öneriler sunuldu.

Yaygınlaştırma Sunumları ve Fotoğrafları

Projemiz kapsamında oluşturulan çıktılar 2.000 kişiye dağıtılmış ve 1545 kişiye proje ile ilgili seminer, konferans vs aracılığıyla sunum yapılmıştır.

ToplumsalARGE ve Proje Sunumu için tıklayınız

Atölye eğitimleri sunumu için tıklayınız

Saha araştırmaları sunumu için tıklayınız

Kadın logo..Kocaeli Kent Konseyi Kadın Meclisi, projenin ortağıdır

 

“Bu doküman Sabancı Vakfı Hibe Programı’nın mali katkısı ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinden sadece ToplumsalARGE sorumludur ve bu içerik herhangi bir şekilde Sabancı Vakfı’nın ve UNDP’nin görüş veya tutumunu yansıtmaz”