Derneğimiz, sosyo-ekonomik toplumsal çalışmaların etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, toplumsal ve ekonomik gelişmeyi sağlayan her türlü sektöre / tüzel kişilere / kamusal sektöre direk veya dolaylı uygulama ve araştırma desteğini verebilmek amacıyla kurulmuştur.
Toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda ileri götürülmesi amacını taşıyan sosyo-ekonomik faaliyetlerin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, Yapılan araştırmalarda tespit edilen ihtiyaçlara ve durumlara yönelik çözüm ve uygulama faaliyetlerini başlatmak veya başlamasına öncülük etmek, Amacına yönelik veya amacı çerçevesinde yaptığı araştırmada ortaya çıkan sonuçlara yönelik etkinlikler ve projeler hazırlayarak öz kaynakları, ulusal ve uluslararası desteklerle düzeltme ve/veya geliştirme aktivitelerinde lider veya katılımcı olmak, Kurs, seminer, konferans veya panel gibi etkinlikler düzenlemek veya düzenletmek, sayabileceğimiz temel çalışma konularımız arasındadır.

tokageder