Let’s Do It! Nedir? Yenir Mi?

Dünyada, yaklaşık 100 milyon ton atık bulunduğu düşünülüyor. Bu sadece estetik bir sorun olmanın ötesinde, aynı zamanda sağlık, doğal hayat, dayanışma ve sorumlulukla alakalı bir durum. Bu atıklara ‘değerlendirilmemiş kaynaklar’ gözüyle de bakmalıyız.

2008 yılında, küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da gerçekleştirilen Let’s Do It! adlı halk hareketi doğdu. Bu hareket kapsamında 3 Mayıs’ta bir araya gelen 50.000 Estonyalı, yalnızca 5 saat içinde 10.000 ton atığı ortadan kaldırarak, tüm ülkeyi temizlediler. Yasadışı şekilde atılmış olan aynı miktarda atığın temizlenmesi, normal koşullar altında Estonya hükümetinin 3 yılına ve 22.500.000 Euro’ya mal olacaktı.

Eylemin video görüntüleri bir anda her yere yayıldı ve dünyanın birçok ülkesi ardı ardına bu harekete katılarak, kendi ülkelerinde de “Let’s Do It!” adı ve sloganı altında bir günde temizlik etkinlikleri düzenlediler. Sonunda, Estonyalılar tarafından Let’s Do It! Clean World (Haydi Yapalım! Temiz Dünya) projesi başlatıldı ve “World Cleanup (Dünya Temizliği)” sloganı da bu şekilde doğmuş oldu. 2012-2018 yılları arasında yürütülecek olan proje, temiz bir dünya amacına hizmet ediyor. 2018 yılına kadar dünya nüfusunun %5’inin bu temizlik kampanyalarına katılması bekleniyor. Bu, toplumun parçası olan bireylerin düşünce ve davranış şekillerinde değişiklik yaratabilmek için gereken yüzde.

Amacı Nedir?

Let’s Do It! apolitik bir harekettir ve herkesin katılımını teşvik etmektedir. Anahtar kelime olarak “herkesin katılımı” kullanılmaktadır ve bu kapsamda yerel halkları, STK’ları, özel sektörü, devlet kurumlarını, vb. herkesi çağırmaktadır. Let’s Do It! aslında basit bir fikirden ibarettir –temizliği eğlenceli bir hale getirebilmek ve bu hareketin çevresinde güzel bir enerji yaratabilmek, bu sayede de muazzam miktarlardaki atığın temizlenebilmesi için çok sayıda insanı harekete geçirebilmek – ve bunu bir gün içinde yapabilmek. Let’s Do It! hareketinin en önemli amacı, gittikçe büyüyen atık sorununa ve hem bireylerin hem de iş kollarının arkalarında bıraktıkları çevresel ayak izine dikkat çekerek, bu konulara ilişkin toplum bilincini ve farkındalığı artırmaktır. Eylem şekliyse ülkeyi bir gün içinde temizlemektir. Hareketin vermek istediği ana mesaj, yerel halk topluluklarındaki bireylerin gayretlerini birleştirir ve müşterek çalışlarsa, seslerini duyurabilecekleri ve fark yaratabilecekleri inancına dayanmaktadır. Bu girişimin en önemli özelliğiyse, beraberlik ve dayanışmayı teşvik ederek, toplulukları ve bireyleri daha güçlü olabilmeleri için bir araya getirmesidir.

Let’s Do It! etkinliklerinde, hareketin ilk kez 2008 yılında Estonya’da başlamasından bu yana yaklaşık 9 milyon kişi yer almış bulunmaktadır. Gönüllü ağı, 2014 yılının başlangıcı itibariyle 110 ülkeye ulaşmış durumdadır.

Let’s Do It! Modeli Nasıl Çalışıyor?

Atık sorunu olan bir ülkede, bu sorunu çözmek isteyen insanların girişimiyle;

  • atıkların haritalanmasına başlanır,
  • kamuoyunda bu konu dikkati çeker,
  • tüm halk işbirliğine davet edilir,
  • ülke 1 günde temizlenir.

Türkiye’de Let’s Do It!

Let’s Do It! Türkiye (Haydi Yapalım! Türkiye) gönüllülerden oluşan bir gruptur ve Let’s Do It! adlı uluslararası çevre hareketinin bir parçası olan, Türkiye’deki bir gönüllü ağıdır. Let’s Do It! Türkiye’nin Türkiye’de ve tüm dünyada amacı; yerel düzeyden başlayarak gönüllüleri çöp toplamak için harekete geçirmek; toplum içinde çevre sorunları konusundaki farkındalığı artırmak; bireyleri çöp atmaktan kaçınmaya ve çevreyi korumaya teşvik etmektir. Let’s Do It! Türkiye’nin uzun vadeli amacı, ülke genelindeki yasadışı atık sorununun temel nedenlerini göstererek, Türkiye’de sürdürülebilir yaşama ve çevreye katkı sağlamaktır.

Let’s Do It! Türkiye ekibi, çevre hareketinin başlatılıp sürdürülmesi ve gönüllülerin yukarıda bahsedilen amaçlar doğrultusunda harekete geçirilmesi için bir buluşma noktası görevi görür. Let’s Do It! Türkiye, çevre hareketinin başlatılması ve sorumluluk alınması için Let’s Do It! Türkiye’nin amaçları ve desteği doğrultusunda sivil toplum kuruluşlarını, gönüllü toplulukları, aktivistleri, özel sektörü, üniversiteleri, yerel ve ulusal kamu kuruluşlarını bir araya getirmeyi hedefleyen bir çerçeve sunar.

12 Mayıs 2012 tarihi itibariyle, Türkiye de temizlik günleri düzenleyen ülkelerden biri olmuştur. İlk temizlikler 5 bölgede düzenlenmiştir -Amasya, Bolu (Mudurnu), Burdur, İstanbul (Adalar ve Üsküdar). Bu temizliklere yaklaşık 1.300 gönüllü katılmış ve 13 ton atık toplanarak, bunun 1 tonu da geri dönüşüme gönderilmiştir.

2013 yılında ikinci kez düzenlenen Türkiye Temizliği 11 Mayıs’ta yapılmış ve kampanyaya 16 şehir katılmıştır: Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Bingöl, Burdur, Bursa, Denizli, Erzurum, Eskişehir, İstanbul (Çekmeköy, Heybeliada, Üsküdar), İzmir (Balçova, Konak, Urla), Kayseri, Konya, Malatya (Doğanşehir) ve Trabzon. Bu şehirlerde ve semtlerde 62 nokta temizlenmiştir. Etkinliğin toplam katılımcı sayısı 7.982 gönüllüyü bulmuş ve 30.363 ton atık ortadan kaldırılmıştır.

 Tamamen gönüllülerden oluşan ekiple 10 Mayıs 2014’te düzenlenen Türkiye Temizliğine 4 bin 552 kişi katıldı. Aynı sırada Let’s Do It, Akdeniz 2165 kişiyle 10 kıyı şehrini temizledi. Yeşil alanlardan 37 ton atık kaldırıldı.

2015 yılında Let’s Do It! Türkiye hareketi 9 Mayıs 2015 Cumartesi tarihinde gerçekleştirildi.

Detaylı bilgi ve Let’s Do It! Türkiye Gönüllüsü olmak için tıklayınız