discovery-space-shuttle-840247_1280

Sosyal ve ekonomik toplumsal çalışmaların yapılması ve geliştirilmesini sağlamak, bu çalışmaları sağlayan her türlü tüzel ve kamusal sektöre araştırmave uygulama desteğini vermektir.

Bu kapsamda genç, kadın, engelli ve diğer dezavantajlı gruptaki tüm varlıklar için projeler yürütmek ve ortak olmaktır.
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

  1. Yapılacak araştırmalar ve uygulanacak projelerde toplumdadezavantajlı kesimi oluşturan engelliler, kadınlar ve gençler ile çevreye öncelik vermek,
  2. Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
  3. Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge,doküman ve yayınları temin etmek, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
  4. Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak,