Toplumsal Konuları Araştırma ve Geliştirme Derneği (ToplumsalARGE), sosyo-ekonomik çalışmaların etkinleştirilmesi ve yenilikçi yöntemlerle geliştirilmesini sağlamak amacıyla 2006 yılında kurulmuştur. Kurulduğu günden bu yana gerçekleştirdiği projelerle toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda bir adım daha ileri götürülmesini sağlamak için çalışmıştır. Gerçekleştirdiğimiz araştırmalarda tespit edilen ihtiyaçlara ve durumlara yönelik özel çözüm ve uygulama faaliyetlerini başlattık veya başlamasına öncülük ettik.

Toplumda kendine yer bulmakta zorlanan dezavantajlı bireylerin güçlendirilmesi ve farkındalığın arttırılması adına seminer, konferans veya panel gibi etkinlikleri gerçekleştirdik. Dünya’nın farklı bölgelerinden iyi uygulamaların ülkemizde yaygınlaştırılması adına girişimlerde bulunduk.Bugün ilk günkü heyecanla Dünya’nın radikal olarak çok daha yaşanılabilir ve güzel bir yer olması adına çalışıyoruz.

Derneğimiz 2006 yılından beri yürüttüğü tüm çalışmalarını hız kesmeden devam ettirirken Üniversitelerde de faliyetlerini yürütecek ve çalışmalarımıza destek verecek temsilciler aramaktadır. Bu kapsamda üniversite temsilcilerimizden beklentilerimiz:

  1. ToplumsalARGE Derneğinin vizyonuna uygun bir misyon sahibi olmak
  2. En az üç kişilik bir kadro oluşturabilecek bir ekip kurmak
  3. Temsilciliği kabul edilmesi durumunda derneğe üye olmak
  4. İstanbul’da belli zamanlarda gerçekleştireceğimiz buluşmalara katılmak
  5. Organizasyon yeteneğine sahip olmak
  6. Projelerimizi bulunduğu üniversite de gerçekleştirmek, yeni projeler uygulamak

Başvuruların Başlangıç Tarihi: 10 Eylül 2015 Perşembe

Başvuruların Bitiş Tarihi: 1 Ekim 2015 Perşembe

Temsilcimiz olmasını düşündüğümüz kişilere sonuçların duyurulması: 4 Ekim Pazartesi

Temsilci adayları ile İstanbul’da buluşma tarihi: Temsilcilere mail yoluyla duyuralacaktır.

 

Üniversite Temsilcisi Olmak İçin Tıklayınız